Учебник по МУЗИКОТЕРАПИЯ

52.00 лв.

Електронна книга на д-р Тодор Стоев /218стр./

Код: pa01 Категория:

Електронна книга на д-р Тодор Стоев /218стр./

Авторът на учебника д-р Тодор Стоев, работи в направленията медицина и музикотерапия. Като лекар е специализирал неврология и биохимия. Той е дългогодишен редовен преподавател в Медицински университет и хоноруван преподавател по “Музикална психология и терапия” в Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.

Музикотерапията е написана на основата на лекциите и практическите упражнения по тази дисциплина и разглежда проблематиката, теоретичните принципи и практическите аспекти на музикотерапевтичното въздействие.

 Съвет:

Сбъдват се МЕЧТИТЕ на онези, които работят, докато МЕЧТАЯТ.

Рецензия

Това ръководство несъмнено надвишава съдържанието на обикновен учебник, защото съдържа информация с енциклопедична насоченост. То започва с кратка история не само на музикотерапията, но и на самото музикално изкуство във всичките му форми, включително създаването и усъвършенстването на музикалните инструменти. Под формата на критичен анализ са представени най-широко разпространените съвременни методи на музикотерапия. Този подход разкрива възможности за избор пред специалистите – обучаващи се или практикуващи музикотерапевти.

Музиката играе съществена роля за възникването и развитието на човешката цивилизация. Социалната предопределеност на човешката природа обуславя постоянна комуникация. Взаимоотношенията между хората се поддържат както чрез речта (словестната връзка, свързана с разума – логическото мислене), така и с музиката, преодоляваща всяка логика. Музиката се поражда от човешките емоции, и едновременно оказва силно влияние върху чувствата ни. Като форма на изкуството, тя притежава мощно въздействие върху структурирането на човешката личност и обуславя положителни промени в същността на човека.

В заключение искам да подчертая, че авторът се е справил изключително успешно с трудната задача – за първи път в нашата страна, да създаде ръководство, с което да се обучават специалисти по музикотерапия на високо професионално равнище.

Музикотерапията е най-красивата рожба на психотерапията, която успява да превърне хората от противници в приятели.

Проф. М. Роглев, дмн.

TOP