Сбъдват се мечтите на онези, които работят, докато мечтаят.

Сбъдват се мечтите на онези, които работят, докато мечтаят.

PREV
NEXT

ПРОМОЦИЯ

МУЗИКОТЕРАПИЯ или лечение чрез музика
Цена: 120 лева - 40 лева

Добре дошли в сайта за личностно и професионално развитие

Чрез нашите обучения Вие ще научите ...

Как да преодолеете зависимостта си от чуждите мнения, оценки и критики?

Как да придобиете вътрешна сила, увереност в общуването и да постигате желаното?

Как да свалите вътрешните бариери и да управлявате своите емоции и поведение?

Как да коригирате своята самооценка и да формирате позитивно възприемане?

Как да се научите да контролирате ситуацията и да влияете на резултата от срещата?

Как да престанете да сте емоционално зависими от външните обстоятелства?

Промяната започва от Вас

МУЗИКОТЕРАПИЯ или лечение чрез музика

Едномесечен дистанционен тренинг

  1. Как музиката променя и стимулира нервната и имунната система?
  2. На какво да заложим –мелодия и ритъм или темпо и лад – за да отстраним стреса?
  3. Какви музикални рецепти да използваме за да отстраним тревожността и депресията ?
  4. Как децата ни могат да повишат успеха си в училище чрез музикотерапия?
  5. Съвременни методи на музикотерапия – начини на приложение.

Много хора ползват музиката (успокояващата или друг вид музика), за да релаксират и станат по-оптимистични. Изследователите смятат, че музиката стимулира естественото състояние на тялото “да се чувства добре” органически. Като стимулиращ резултат се наблюдава подобряване на кръвообръщението, стабилизиране на кръвното налягане, пулса, дишането и стойката на тялото.

Музикотерапията се използва за излизане от определени състояния, като стрес и скръб, и за лечение на разстройства като депресия, тревожности, панически разстройства, аутизъм, заекване, хиперактивност и дефицит на внимание при децата и за диагностициране на психично-здравните нужди. 

Учебник по МУЗИКОТЕРАПИЯ

Електронна книга на д-р Тодор Стоев /218стр./

Това ръководство несъмнено надвишава съдържанието на обикновен учебник, защото съдържа информация с енциклопедична насоченост. То започва с кратка история не само на музикотерапията, но и на самото музикално изкуство във всичките му форми, включително създаването и усъвършенстването на музикалните инструменти. Под формата на критичен анализ са представени най-широко разпространените съвременни методи на музикотерапия. Този подход разкрива възможности за избор пред специалистите – обучаващи се или практикуващи музикотерапевти.

Музиката играе съществена роля за възникването и развитието на човешката цивилизация. Социалната предопределеност на човешката природа обуславя постоянна комуникация. Взаимоотношенията между хората се поддържат както чрез речта (словестната връзка, свързана с разума – логическото мислене), така и с музиката, преодоляваща всяка логика. Музиката се поражда от човешките емоции, и едновременно оказва силно влияние върху чувствата ни. Като форма на изкуството, тя притежава мощно въздействие върху структурирането на човешката личност и обуславя положителни промени в същността на човека.

Тренинг „Позитивно мислене“

Едномесечен дистанционен тренинг

Това обучение е за хората, които приемат идеята, че човек може да се промени, а за промяната е достатъчно да започнат с това, да забелязват своите мисли, да се учат да мислят по друг начин и … да правят съответните изводи.

Защото всеки човек има свои собствени идеи, мнения и убеждения, на които се основава изграждането на отношенията му с външния свят. Тези възгледи, убеждения и вярвания могат да се наречит нагласи.

Нагласите се придобиват цял живот. Някои от тях възникват когато човек приема за вярно някой факт или концепция. Други могат да се появяват когато човек обобщава своя минал опит (“Този, този и този човек не ме харесват – така, че никой не ме обича“).

Ето защо на тренинга „Позитивно мислене“ се идентифицират, анализират и променят най-често разпространените ограничаващи убеждения от различни области на живота, представата за себе си, за своето минало, за възможното бъдеще и се практикува ново ПОЗИТИВНО мислене!

Практическа психология: Тренинг увереност

Едномесечен дистанционен тренинг

Как да свалим вътрешните бариери и да управляваме своите емоции и поведение. Как да придобием вътрешна сила,увереност в общуването и да постигаме желаното без стрес.

Полезни навици +личностно развитие +повишаване на самооценката!

Резултат – увереност в себе си, комфортно общуване, вътрешна свобода!

Тренинг увереност ще Ви даде възможност да:

–  хармонизирате самооценката си и да възстановите вярата в себе си,

–  усвоите полезни комуникативни алгоритми за всеки ден ( как с лекота да отказвате, изисквате, молите, реагирате на манипулации и натиск, говорите пред публика и др.)

–  преодолеете зависимостта си от чуждите  мнения, оценки и критики,

– развиете вътрешна свобода и активност в общуването и в действията си.

Тренинг "Устойчиво поведение в сложни ситуации"

Едномесечен дистанционен тренинг

Доста често в живота ние сме изправени пред трудна ситуация, когато е сложно да се намери правилното решение, или верността на едно от решенията не е очевидна. Съветите на близките или познатите, как да най-добре да постъпите конкретно във вашата ситуация могат само още повече да усложнят нещата, защото те са противоречиви или не съвпадат с вашите желания.

Трудно е да се намерят двама души с абсолютно същите вкусове, навици и интереси, затова във всички продължителни отношения между хората рано или късно възникват разногласия, противоречия.

За да се преодолеят конструктивно съществуващите конфликти, трябва да сте наясно с различните способи на поведение и да бъдете в състояние да изберете този начин на поведение, който е най-подходящ за ситуацията. Като правило, хората в затруднено положение се държат по единствения, обичаен за тях способ на поведение, и не се досещат за съществуването на други способи.

Управление на емоциите. Тренинг за емоционален самоконтрол

Едномесечен дистанционен тренинг

Тренингът ,,Управление на емоциите“ ще Ви научи да контролирате тази огромна сила вътре във Вас. Именно благодарение на нея ние обичаме, постигаме успех, реагираме и действаме – този постоянен неизчерпаем източник на енергия вътре във всеки от нас.

Емоциите са основната жизнена енергия на всеки човек. Благодарение на тренинга ,,Управление на емоциите“ Вие ще се научите правилно да използвате този потенциал. Вие ще можете да промените себе си и да постигнете успехи в живота. Този потенциал може да бъде реализиран в хармонични взаимоотношения, насочен към постигане на успех в бизнеса и разбира се да ви подари младост, красота и усещане за щастие в живота.

,,Управление на емоциите“ е тренингът, който Ви е необходим!

ОТЗИВИ ОТ КЛИЕНТИ

ВЗЕМЕТЕ ВАШИЯ ПОЗИТИВЕН ТРЕНИНГ

Хубавите мисли привличат доброто.

TOP