Какво е музикотерапия?

Музикотерапията е лечение, което включва слушане на определени композиции. Това се случва индивидуално или от група хора. Музиката може да звучи на заден план в комбинация с няколко други коригиращи техники, които увеличават ефективността на въздействието. Методът се използва за премахване на различни емоционални отклонения и за коригиране на някои страхове. Забелязано е положителното влияние

МУЗИКОТЕРАПИЯ или лечение чрез музика

Учебник по МУЗИКОТЕРАПИЯ

Тренинг „Позитивно мислене“

Практическа психология: Тренинг увереност

Тренинг "Устойчиво поведение в сложни ситуации"

Управление на емоциите. Тренинг за емоционален самоконтрол

TOP